A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao


นายสมเจตน์ เต็งมงคล
นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ
นายอำเภอยางตลาด

 
นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์
นายอำเภอกมลาไสย


นายพิชัย ส่งสุขเลิศสันติ
นายอำเภอกุฉินารายณ์

 

 

  

 

 

 
นายอำเภอหนองกุงศรี

 
นายสมลักษ์  ยกน้อยวงษ์
นายอำเภอสมเด็จ

 
ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด
นายอำเภอสหัสขันธ์

 
นายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์
นายอำเภอท่าคันโท


นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์
นายอำเภอเขาวง

 
นายสุเทพ ชัยวัฒน์
นายอำเภอห้วยเม็ก


ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง
นายอำเภอคำม่วง

 
นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ
นายอำเภอร่องคำ

 
นายชนิพนธ์ สงวนสัตย์
นายอำเภอนามน


นายไพโรจน์ จิตจักร์
นายอำเภอห้วยผึ้ง

   
นายชูชาติ  คำมา
นายอำเภอสามชัย


นายนิพนธ์ ไชยณรง จงถาวรวุฒิ
นายอำเภอนาคู

 

 

 

 

 นายอำเภอดอนจาน


นายเลอยศ  พุทธชิโนรสสกุล
นายอำเภอฆ้องชัย

 

พิมพ์ อีเมล