ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร) (แบบคำร้องขอข้อมูล)

(กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

(แบบคำร้องขอข้อมูล)

 

พิมพ์