ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

( กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร )

( กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ลิงค์สำรอง )

 

พิมพ์