ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

(กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  )

(กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร (สำรอง )

 

 

 

พิมพ์ อีเมล