คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 838/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน โครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 838/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน โครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (สำรอง)

 

พิมพ์