ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (สำรอง )

 

พิมพ์