A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

   วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีจัดโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย โดยมีนายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม กว่า 200 คน ร่วมพิธีและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพระธาตุยาคู ซึ่งเป็นโบราณสถาน สมัยทวาราวดีที่สำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีจัดโครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ โบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย โดยมีนายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม กว่า 200 คน ร่วมพิธีและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพระธาตุยาคู ซึ่งเป็นโบราณสถาน สมัยทวาราวดีที่สำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

 

ที่มา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล