A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

     วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกรมการศาสนา ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น โดยมีนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ รวมจำนวน 34 รูป

      วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกรมการศาสนา ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น โดยมีนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธี ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ รวมจำนวน 34 รูป

 ภาพข่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล