วันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันมอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2561 รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo Double Cab ให้แก่นายฉกรรจ์ ชมเชี่ยวชาญ จากตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ มอบรางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda scoopy I จำนวน 3 รางวัล ให้แก่ นางสาวกุลนัฐ นามนิตย์ จากตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง นางนัยน์ปรพร ศรีวาสน์ จากตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวชนกพร อุดรมาตย์ จากตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


   วันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันมอบรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2561 รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo Double Cab ให้แก่นายฉกรรจ์ ชมเชี่ยวชาญ จากตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ มอบรางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda scoopy I จำนวน 3 รางวัล ให้แก่ นางสาวกุลนัฐ นามนิตย์ จากตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง นางนัยน์ปรพร ศรีวาสน์ จากตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวชนกพร อุดรมาตย์ จากตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
     นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า ขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสากิจ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ช่วยสนับสนุนซื้อสลากกชาดประจำปี 2561ซึ่งรายได้จากการขายสลากกาชาดทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์จะนำไปใช้ในการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยต่างๆต่อไป อย่างไรก็ตามยังมีผู้โชคดีที่ยังไม่มาแสดงตนเพื่อรับรางวัลที่ 4 จำนวน 4 รางวัล และรางวัลที่ 5 อีก 4 รางวัล จึงขอให้ รีบติดต่อขอรับรางวัลที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นี้ ในวัน เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 0 4301 0245

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์