20180301 01 05

    วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีเปิดงาน “มาฆะปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ลานพระธาตุยาคู โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมจุดประทีป เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีหัวหน้าส่วนราขการ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานขอนแก่น นายอำเภอกมลาไสย องค์กรปกครองส่วนถิ่น และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีเปิดงาน “มาฆะปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ลานพระธาตุยาคู โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมจุดประทีป เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีหัวหน้าส่วนราขการ นายอำเภอ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนถิ่น และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

20180301 01 01
20180301 01 02
20180301 01 03
20180301 01 04
20180301 01 05
20180301 01 06
20180301 01 07

 

 

 

พิมพ์