A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

กิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรภาคเอกชน ที่หน่วยงานตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมพลังทำกิจกรรม Big cleaning Day ความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการ ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยพรวนดิน ตัดหญ้า

   นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) เพื่อจัดสรรพื้นที่รับผิดชอบการทำความสะอาดภายในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ของส่วนราชการและหน่วยงาน กิจกรรมปักหมุดสุดรัก ปลูกผักกินเอง ที่บริเวณริมสระน้ำภายในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมแปรอักษรเป็นหมายเลข 10 ด้วย

พิมพ์ อีเมล