A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยและคณะ ร่วมพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการตลาด กับประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นักธุรกิจคนรุ่นใหม่
 
     ที่ห้องฟ้าแดดสงยาง ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พร้อมคณะที่เดินทางมาพบปะกับประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม สมาคมสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ นักธุรกิจ Young Smart Farmer กาฬสินธุ์

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการตลาด เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์หลังวิกฤตโควิด-19 เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะนโยบาย "คนละครึ่ง" ของรัฐบาล หวังให้มีการจับจ่ายของประชาชน โดยมีนายศิริพงษ์ วิวัฒน์เกษมชัย พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
   นอกจากนี้ ที่ด้านเศรษฐกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มกวางและองุ่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร "ทรงศักดิ์ฟาร์ม" บ้านหนองตอกแป้น ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด และ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านดอนยูง อำเภอยางตลาด
 
ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแหล่งท่องเที่ยว สินค้า OTOP สินค้าการเกษตรที่หลากหลาย โดยเฉพาะความงดงามของผ้าไหมแพรวา ที่รอให้นักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจให้มาชมความงาม และเลือกซื้อเป็นของฝาก ของขวัญ โดยเฉพาะใกล้จะถึงปีใหม่นี้ นอกจากนี้ยังมีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย โบราณสถานที่น่าท่องเที่ยว เช่น พระธาตุยาคู วัดวังคำ

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล