จ.กาฬสินธุ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอนามน

 
    เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ บ้านแห่ หมู่ที่ 3 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายชนิพนธ์ สงวนสัตย์ นายอำเภอนามน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลยอดแกง ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
     โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชน ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 30 ทุน ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ , มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 50 ชุด , มอบพันธุ์ไม้ให้กับโรงเรียน ผู้นำชุมชน สำหรับบริการที่ออกให้ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ตรวจรักษาโรคฟรี , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์นำสินค้าราคาถูกมาจำหน่าย , การจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มผู้ผลิต จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนามน , บริการต่อทะเบียนภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการทำหมันสุนับ แมว ฟรี และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
20180222 02 01
20180222 02 02
20180222 02 03
20180222 02 05
20180222 02 04
20180222 02 06
 
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 

พิมพ์ อีเมล