A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

20180221 01 09
          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะได้ร่วมกันแถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในวาระการก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์ครบ 224 ปี มีกิจกรรมให้ชมมากมาย พิธีเปิดงานจะมีการแสดง 2 ชุดใหญ่ ประกอบด้วย ชุด "เส็งเสียง สำเนียงอีสาน นาฏการ ตำนานศิลป์ ถิ่นน้ำดำ ” ซึ่งเป็นการแสดงที่แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวจังหวัด กาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จึงได้นำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบนาฏยประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสวยงามและสนุกสนาน ชุดที่ 2 จะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน เช่น ฟ้อนไดโนเสาร์, ฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์, ฟ้อนเอิ้นขวัญ, ฟ้อนละคร/ภูไทกาฬสินธุ์, เซิ้งกะโป๋, ลีลาบ่าวขาลาย, ออนซอนเสียงโปงลาง และอื่นๆ อีก รวม 16 รายการ ใช้เวลาในการแสดงรวมทุกชุดมากกว่า 3 ชั่วโมง ในวันแถลงข่าวได้มีการจำลองชุดการแสดงมาให้สื่อมวลชนได้ชมความสวยงามกันก่อน ใคร ในวันแสดงจริงจะใช้นักแสดง นักดนตรี รวมกันมากกว่า 224 คน จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานและชมพิธีเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)
 
          เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะได้ร่วมกันแถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในวาระการก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์ครบ 224 ปี มีกิจกรรมให้ชมมากมาย พิธีเปิดงานจะมีการแสดง 2 ชุดใหญ่ ประกอบด้วย ชุด "เส็งเสียง สำเนียงอีสาน นาฏการ ตำนานศิลป์ ถิ่นน้ำดำ ” ซึ่งเป็นการแสดงที่แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวจังหวัด กาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จึงได้นำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบนาฏยประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความสวยงามและสนุกสนาน ชุดที่ 2 จะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน เช่น ฟ้อนไดโนเสาร์, ฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์, ฟ้อนเอิ้นขวัญ, ฟ้อนละคร/ภูไทกาฬสินธุ์, เซิ้งกะโป๋, ลีลาบ่าวขาลาย, ออนซอนเสียงโปงลาง และอื่นๆ อีก รวม 16 รายการ ใช้เวลาในการแสดงรวมทุกชุดมากกว่า 3 ชั่วโมง ในวันแถลงข่าวได้มีการจำลองชุดการแสดงมาให้สื่อมวลชนได้ชมความสวยงามกันก่อน ใคร ในวันแสดงจริงจะใช้นักแสดง นักดนตรี รวมกันมากกว่า 224 คน จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานและชมพิธีเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า)
          นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แถลงด้วยว่า งานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2561 รวม 10 วัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังเก่า) มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ชมมากมาย ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดงาน, การประกวดดนตรีโปงลางพื้นบ้าน, การบรรเลงโปงลาง 224 ลาง, กิจกรรมแห่เจ้าเมือง 5 เจ้าเมือง, การออกร้านนิทรรศการ, การบวงสรวงพระยาชัยสุนทรและกิจกรรมฟ้อนภูไท, การจัดแสดงศาลาแห่งภูมิปัญญาและจำหน่ายสินค้า OTOP, กิจกรรมมอเตอร์โชว์, กิจกรรมการแข่งขันของเยาวชน, กิจกรรมเซปักตระกร้อ, การแสดงโปงลางเยาวชน, การประกวดผลผลิตทางการเกษตร, กิจกรรมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, การจัดนิทรรศการสาธิตฮีตสิบสอง, การประกวด ขนมข้าวเหนียวเขาวงมหัศจรรย์แห่งเมืองน้ำดำ, การแสดง แสง สี เสียง ประวัติเมืองกาฬสินธุ์ และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย
20180221 01 01
20180221 01 02
20180221 01 03
20180221 01 04
20180221 01 05
20180221 01 06
20180221 01 07
20180221 01 08
20180221 01 09

ทีมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 

พิมพ์ อีเมล