A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงาน มหกรรมสุดยอดของดี GI @ กาฬสินธุ์ นำผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 50 ร้านค้า เปิดตลาด กรุงเทพมหานคร กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชน

    วันที่ 15 กันยายน 2563 นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสุดยอดของดี GI @ กาฬสินธุ์" โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาดโดยการจัดกิจกรรมแสดง จำหน่าย และประชาสัมพันธ์ (Road Show) สินค้า บริการ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าของฝากของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์

     นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า "มหกรรมสุดยอดของดี GI @ กาฬสินธุ์" จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดและกระตุ้นการบริโภคให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในตลาดเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการค้ารายย่อยของจังหวัด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 2563 บริเวณ Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดส์พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวน มาชม ชิม ช็อบ ในงานนี้ได้ในเวลา 10.30 - 20.00 น. จนถึงวันที่ 21 กันยายนนี้

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล