A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ที่ป่าชุมชนป่าดงนามน ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย

     วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ ป่าชุมชนป่าดงนามน หมู่ที่ 2 บ้านนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ นักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าแก่ชุมชนและเปิดฝายมีชีวิต ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูดิน ป่า คืนระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนต่อไป

พิมพ์ อีเมล