A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ ผู้แทนภาคเอกชน ชมรม สมาคม สโมสรและประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในพิธีนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แล้วนำผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกล่าวทรงพระเจริญ ด้วยความจงรักภักดีและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พิมพ์ อีเมล