A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน
         วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านนาโก หมู่ที่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์           กิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ กล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มอบพันธุ์ปลาของสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 50,000 ตัว แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 60 ทุนๆ ละ 1,000 บาท มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ประสบความลำบาก จำนวน 60 ชุด
          ซึ่งการจัดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน ในวันนี้ได้มีส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ออกมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนตลอดทั้งวัน
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล