A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงต่อแผ่นดินไทย โดยมีส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

พิมพ์ อีเมล