A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ยุทธการฟ้าแดดสงยาง EP.2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ สร้างการมีส่วนรวมของประชาชน ชุมชน ป้องกันคนหน้าใหม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดลดลง

    ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อ่านสารและคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 และมอบวัสดุ อุปกรณ์จุดตรวจ ให้กับนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามปัญหาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน /ชุมชน ตามกรอบแนวคิดและคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" Save Zone, No New Face นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดจากหน่วยงานต่าง ๆ

   นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดแผน "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ EP.2" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ตามมาตรการหลัก 3 ด้าน คือ การป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟู สามารถจับกุมผู้ค้า 672 ราย ผู้ครอบครอบ 315 ราย ผู้เสพ 1,048 ราย ของกลางยาบ้า 1,361,027 เม็ด ไอซ์ 3,783.27 กรัม กัญชา 309,362.13 กรัม อาวุธปืน เครื่องกระสุน และของกลางอื่น ๆ อีกหลายรายการ
ด้านนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเสพติด จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน ช่วยกันทำงานควบคู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการชี้ช่องทาง พบเบาะแส ใช้พลังชุมชนเพื่อลดจำนวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน /ชุมชน ลดลง

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล