เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมหนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยอาศัยพลัง "บวร” วัด ชุมชน โรงเรียน
 
   ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางไปที่วัดประสิทธิ์ไชยราม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 60 คน

   นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดีขึ้น สิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ จากการลงพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี ที่น่าสนใจมากมาย ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม จะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รักษาขนบประเพณี สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน หมู่บ้าน โดยใช้พลัง "บวร” เพื่อรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไป

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์