ชาวกาฬสินธุ์กลับจากเยี่ยมญาติที่สหรัฐอเมริกาและทำงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เดินทางกลับประเทศไทย หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 ผ่านการกักกันตัว 14 วัน แล้ว โดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานการเดินทางกลับ พร้อมเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
 
(วันที่ 18 มิ.ย. 2563) นางสาวอังศุมาลี จำเริญสาร ชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และนางสาวฐานิตา เรืองรัศมี ชาวอำเภอยางตลาด ที่เดินทางไปทำงานด้านสปา ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เดินทางกลับประเทศไทย หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 โดยผ่านช่องทางด่านสนามบินสุวรรณภูมิ และได้เข้ารับการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว มีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเข้าไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

  ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกประกาศจังหวัด โดยให้บุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ที่ได้ผ่านการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) แล้ว ต้องเดินทางมารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนำเอกสารที่ผ่านการกักกันตัวเรียบร้อยแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วไม่ต้องกักกันตัวอีก

พิมพ์