อบต.เหล่าอ้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)

อบต.เหล่าอ้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)

 

 

 

Print Email