A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอเขาวง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีบ้านเรือนได้ความเสียหายมากถึง 300 หลังคาเรือน
 
    นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง เพื่อพบปะให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ จากนั้นนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 51 หมูที่ 8 ซึ่งเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ได้รับความเสียหายหนักพร้อมได้มอบสังกะสีให้กับนางน้ำฝน ไหมยะ เจ้าของบ้านนำไปใช้ซ่อมแซมบ้านให้กลับสู่สภาพเดิม ต่อจากนั้นเดินทางไปบ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 8 มอบสังกะสีให้กับเจ้าของบ้านคือนายศรีศักดิ์ นิระปะกะ เพื่อนำไปซ่อมแซมบ้าน

   สำหรับเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลให้บ้านเรือนในพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตำบลกุดสิมคุ้มเก่า ตำบลสงเปลือย และตำบลสระพังทอง ได้ความเสียหายมากถึง 300 หลังคาเรือน และนอกจากนั้นเหตุวาตภัยยังเกิดขึ้นในครั้งนี้ยังทำให้อีกหลายอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย อำเภอสหัสขันธ์ บ้านเรือนเสียหาย 66 หลังคาเรือน อำเภอสมเด็จ บ้านเรือนเสียหาย 142 หลังคาเรือน และอำเภอนาคู บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 3 หลังคาเรือน ซึ่งทางจังหวัดกาฬสินธุ์จะได้เร่งช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมต่อไป

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล