A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครงการ kalasin happiness model:คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดีใจที่เห็นชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
(14 พ.ค. 2563) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พันเอก เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข รอง.ผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกเยี่ยมครัวเรือนยากจน กลุ่ม re-x-ray ตามโครงการ kalasin happiness model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ในพื้นที่อำเภอร่องคำ จำนวน 3 ครอบครัว โดยมีนายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอร่องคำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ข้อมูล ประกอบด้วยครัวเรือนของนายประยูร สุวรรณศรี ชาวตำบลเหล่าอ้อย มีฐานะยากจนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. บ้านอยู่อาศัยไม่มั่นคง จึงต้องการสร้างบ้านใหม่เพื่อให้เกิดความมั่นคงและจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อรับจ้างเย็บผ้าหมอนขิด ทั้งนี้นายประยูรมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้าง อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตร เป็นผู้มีความขยันและไม่ย่อท้อ ถือเป็นครัวเรือนที่พัฒนาต่อได้ รายที่ 2 นายนิเวท ไชยนาเรียง ตำบลสามัคคี หมู่ที่ 13 สภาพบ้านไม่มั่นคงแข็งแรง รับจ้างทั่วไป แต่ช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 จึงไม่มีงานทำ อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตร มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองจึงได้ให้การสงเคราะห์ซ่อมแซมบ้าน พร้อมเตรียมสนับสนุนให้ทำการเกษตรในที่ดินของตน รายสุดท้ายนายลำดวน ชัยนามล เป็นผู้สูงอายุและมีปัญหาทางการได้ยิน อาศัยอยู่คนเดียว สภาพบ้านไม่มั่นคงแข็งแรง จึงได้ปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การออกเยี่ยมในครั้งนี้ ดีใจที่เห็นชาวบ้านสามารถช่วยเหลือตนเอง มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ส่วนที่สามารถพัฒนาต่อได้ก็จะมีการส่งเสริมอาชีพ ในรายที่สงเคราะห์ก็จะประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพต่อไป
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล