A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ประชาชนคนกาฬสินธุ์ ยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" 5,000 บาท มีเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับเรื่องพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา โดยที่มายืนเรื่องต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเหตุใด ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ยุติธรรม

   ที่บริเวณสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีประชาชนมายื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน” 5,000.-บาท ซึ่งบางรายลงทะเบียนไปแล้วปรากฏว่าระบบแจ้งว่าเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง มีข้อความแจ้งมาว่าได้รับสิทธิ์แต่เงินไม่เข้าบัญชี จึงอยากขอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบให้ด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ ปรึกษา

   นางสาวนิภา ภูชัยแสง อายุ 44 ปี ราษฎรตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มายืนเรื่องทบทวนสิทธิ์ เผยว่า ได้ลงทะเบียนเยียวยา 5,000 บาท แต่ระบบแจ้งว่าเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง มายื่นทบทวนสิทธิ์ก็ไม่ได้อีก และได้ติดตามข่าวสารว่าให้มาติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงรีบมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าทำไมตนไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนคนอื่นเขา อยากรู้ความจริงว่าเพราะอะไร ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้ยุติธรรม
   ด้านนายศักย์ ดาหาร คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ลงทะเบียนเยียวยา มาตรการโควิด-19 ยังไม่ผ่านการอนุมัติ และขอยื่นทบทวนสิทธิ์กว่า 9,000 คน ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เพื่อพบปะและแก้ไขปัญหา และทำงานในระบบให้กับผู้มีสิทธิ์ ปัญหาที่พบจะเป็นเรื่องอาชีพที่ยังไม่ชัดเจน ที่อยู่ ที่ทำงานเป็นที่หนึ่ง พอกลับมาอยู่บ้านแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ตามมา จึงต้องหาวิธีช่วยเหลือ ระหว่างทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ กับชาวบ้าน ให้ทำความเข้าใจตรงกัน สำหรับประชาชนที่มาร้องทบทวนสิทธิ์เยียวยา สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ยินดีให้คำปรึกษา คำแนะนำ โดยประชาชนต้องเตรียมข้อมูลมาให้ครบถ้วนด้วย

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล