A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ kalasin happiness model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือ

    วันที่ 8 พ.ค. 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนนางเบญ ภูบาทา อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 48 บ้านแก หมู่ที่ 2 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจน ตามโครงการ kalasin happiness model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยนางเบญ ภูบาทา อาศัยอยู่กับสามี อายุ 77 ปี ซึ่งพิการทางด้านการมองเห็น มีบุตรด้วยกัน 2 คน แต่เสียชีวิตทั้งหมด ครัวเรือนนี้มีความต้องการห้องนอนชั้นล่างของบ้าน เนื่องจากอายุมากแล้วทำให้การขึ้น-ลงบ้านชั้น 2 ลำบาก

   จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนนายวิบูรณ์ ภูแล่นปลิว อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 164 บ้านดงบ่อ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด ซึ่งนายวิบูรณ์ พักอาศัยอยู่กับภรรยาและบุตรรวมทั้งสิ้น 4 คน มีรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ไม่แน่นอน ส่วนภรรยาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย มีอาชีพรับจ้างร้อยพวงมาลัย และเดินทางเยี่ยมครัวเรือนนายบุญหนา นากอก อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 189 บ้านท่างาม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบพักอาศัยอยู่กับน้องสาวและน้องเขยของภรรยาเก่า มีความต้องการบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองที่มั่นคงแข็งแรง

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล