A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการและเชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดฯ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้แห่งชาติ 6 พฤษภาคม 2563

   ( 7 พ.ค. 63 ) ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ วันนี้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ชวนนายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานอยู่ในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้แห่งชาติ 6 พฤษภาคม 2563 โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหาพันธุ์ไม้ ได้แก่ ต้นรวงผึ้งและต้นเหลืองปรีดียาธร

   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พื้นที่ป่าไม้ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ บางส่วนได้เสื่อมโทรมลง จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู และร่วมกันรณรงค์ ให้ทุกคนปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียว เริ่มต้นได้ทั้งจากที่บ้าน หรือที่ทำงานพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริ "ปลูกป่าในใจคน" ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติเพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้ ไว้ใช้ประโยชน์และเพิ่มพื้นที่ป่า

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล