A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 พร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   วันนี้ (5 พ.ค. 63) ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องปลาย พร้อมพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ที่พระองค์ทำเพื่อปวงชนชาวไทย โดยนิทรรศการเปิดให้ประชาชนเข้าชมตลอดเดือนพฤษภาคม 2563

พิมพ์ อีเมล