A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ปศุสัตว์กาฬสินธุ์ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดรณรงค์ให้ความรู้และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนับบ้า

    วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักสาธารณสุขฯ อำเภอและเทศบาลตำบลหลักเมือง ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่วัดบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีประชาชนให้ความสนใจนำสุนัขมารับบริการจำนวนมาก

    นายสุทิน กาญจนรัชย์ ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ กล่าวว่า ช่วงนี้แม้จะมีสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด การณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก็ถือว่าสำคัญ ไม่อยากให้เกิดซ้ำซ้อนกับโรคโควิด-19 ดังนั้นกิจกรรมจึงมีแต่การฉีดวัคซีน ไม่มีการทำหมันเพราะผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ใกล้ชิดกัน ส่วนการดำเนินการก็ใช้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ทุกคนที่เข้าไปในบริเวณงานต้องผ่านการคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย และการนั่งหรือยืนต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
    นางสาวเบ็ญจวรรณ แสงไสว ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง กล่าวว่าการดำเนินงานของเทศบาลได้มีการรณรงค์ควบคู่กันไปทั้งการป้องกันโรคโควิด-19 การป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออก และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเทศบาลตำบลหลักเมืองปลอดโรคพิษสุนัขบ้ามาตั้งแต่ปี 2559 แต่ก็ไม่นิ่งนอนใจมีการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกหมู่บ้านและให้ประชาชนนำสุนัขและแมวมาขึ้นทะเบียนขณะนี้มีจำนวนอยู่ในบัญชีประมาณ 650 ตัว
     ด้านเจ้าของสุนัขผู้มารับบริการ ได้กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคอันตรายเป็นแล้วตาย แต่เราป้องกันได้จึงขอให้ผู้ที่มีสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีน เพราะฉีดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ขอขอบคุณทางราชการ ทางรัฐบาลที่มีโครงการที่ดีมาให้บริการประชาชน
     สำหรับสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอกมลาไสย นายวีรพงษ์ ภูจอมจิตร ปศุสัตว์อำเภอได้เผยว่า ในปี 2560 ตรวจพบในโคนม ในปี 2561 ตรวจพบโรคในสุนัขถึง 11 ครั้ง แต่ในปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วแต่อย่างก็ตามการเฝ้าระวัง การติดตามสถานการณ์ การให้บริการฉีดวัคซีน และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้ากลับมาอีก

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล