A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จิตอาสาพระราชทาน เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ภายหลังได้รับความเสียหายจำนวน 715 หลังคาเรือน

    วันที่ 27 เมษายน 2563 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้กำลังใจและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ได้รับความเสียหายจำนวนมากรวม 14 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับเสียหายจำนวน 715 หลังคาเรือน เสียหายหนักรวม 73 หลังคาเรือน และเสียหายบางส่วนจำนวน 642 หลังคาเรือน

   จากนั้นนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด เทศบาลตำบลหนองใหญ่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านหนองใหญ่ เพื่อมอบไม้แปรรูป สังกะสี ตะปู และวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้าน และช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนให้กลับคืนสู่สภาพปกติ และนอกจากนั้นยังได้ช่วยกันตัดต้นไม้ภายในวัดแสงสุวรรณรังสรรค์ บ้านหนองชุมแสง ตำบลหนองใหญ่ ที่โค่นล้มจากความรุนแรงของพายุฤดูร้อน และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด ปัดกวาดกิ่งไม้ ใบไม้ เก็บเศษกระเบื้องมุงหลังคาที่หล่นกระจัดกระจายภายในบริเวณวัดด้วย

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล