A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสากวาดล้างตลาด ต้านโรคติดเชื้อโควิด-19 ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

    วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายชัยธวัธ เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกวาดชำระล้างทำความสะอาดตลาดต้านโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม

    สำหรับขั้นตอนการทำความสะอาดเพื่อกำจัดเชื้อโรค ในขึ้นตอนแรกได้ฉีดน้ำเปล่าลงบนพื้นที่ที่จะทำความสะอาด จากนั้นเทผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาด ทั้งบนแผงและพื้น ใส่น้ำยาฆ่าเชื้อลงไป ก่อนจะฉีดน้ำล้างทำความสะอาดอีกครั้ง ทั้งนี้นอกจากจะเป็นกิจกรรมของจิตอาสาพระราชทาน ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ยังช่วยในด้านสาธารณสุข ทำความสะอาด แหล่งเชื้อโรค ที่มีประชาชน มารวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก แล้วยังเป็นการสร้างสุขอนามัยในตลาดสด เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อโควิด-19

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล