นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2563

พิมพ์