แถลงสถานการณ์ประจำวัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วย 2 คน ผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรคสะสม 56 คน ตรวจไม่พบเชื้อ 48 คน รอผล 6 คน

โพสต์โดย ศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020

พิมพ์