A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยทีมโควิด-19 กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตลาดทุ่งนาทอง สร้างการรับรู้แก่ประชาชน

    เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ และทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตลาดทุ่งนาทอง สร้างการรับรู้แก่ประชาชน รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(civid-19)

    โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเป็นกิจกรรมที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทีมโควิดในพื้นที่ทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกไปเคาะประตูบ้านให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดและการป้องกันตนเอง โดยย้ำแนวทางและมาตรการสำคัญของจังหวัด ที่ต้องให้ปิดการให้บริการในหลายพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว สิ่งสำคัญในเวลานี้คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชน ความรักความสามัคคี เพื่อให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล