A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเน้นให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันตนเอง

    วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาฬสินธุ์ และห้างแมคโคร สาขากาฬสินธุ์

เพื่อให้ความรู้กับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าคัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้า รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการในห้างสรรพสินค้า โดยเน้นย้ำให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันตนเอง เช่น การล้างมือ กินร้อน ซ้อนฉัน อยู่ห่างกัน 2 เมตร และเมื่อเดินทางไปในแหล่งชุมชนให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับสถานการณ์ล่าสุดประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 1 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรครวม 31 ราย รายเดิม 29 ราย รายใหม่ 2 ราย ผลส่งตรวจหาเชื้อพบเชื้อ 1 ราย ไม่พบเชื้อ 28 ราย อยู่ระหว่างการรอผลจำนวน 2 ราย

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล