การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2563   

ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

พิมพ์