A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ยืนยันพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค สะสม 31 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 28 ราย รอผล 2 ราย

✳✳Live!!▶️⏩Live!!! วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ยืนยันพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค สะสม 31 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 28 ราย รอผล 2 ราย

โพสต์โดย PR.Kalasin ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2020

พิมพ์ อีเมล