A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกัน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19