จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ออกประกาศ ฉ.2 สั่งปิดสถานบริการและสถานประกอบการ ฯ อย่างน้อย 14 วัน ทั้ง 18 อำเภอ เฝ้าระวังโควิด-19 เข้มข้น เอาผิดผู้ปล่อยข่าวลือสร้างความเข้าใจผิด
 
    จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)จังหวัดกาฬสินธุ์ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 1 คน ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรคสะสม 26 คน รายใหม่ 7 คน ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 8 คนและกลับบ้านแล้ว 18 คน ผลการตรวจหาเชื้อทั้ง 26 คนพบเชื้อ 1 คนไม่พบเชื้อ 19 คนและรอผลอีก 6 คน

    ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 พิจารณาสั่งปิดสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่างน้อย 14 วัน ทั้ง 18 อำเภอ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จะได้ออกประกาศฉบับที่ 2 เผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อไป สำหรับกรณีมีผู้สร้างสถานการณ์ ปล่อยข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนหรือ fake news โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแล ตักเตือน ให้ระมัดระวัง การให้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิด ซึ่งหากพบมีการบิดเบือนหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเอาผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตั้งศูนย์อำนวยการต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด หลังใหม่ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 043 810820-1 ในวันและเวลาราชการ

พิมพ์