A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับความอนุเคราะห์เอทานอลจากบริษัท น้ำตาลมิตรผล มิตรกาฬสินธุ์ เพื่อผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19
 
    วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ช่วยกันผลิตเจลล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์เอทานอล จำนวน 5,000 ลิตร จากบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด ในการผลิต

     รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน และจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการรายงานสถานการณ์ของโรค ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ทำให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและหาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ จนทำให้สินค้าดังกล่าวมีราคาสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวและเกิดสถานการณ์ขาดตลาด ดังนั้นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงได้ผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตลอดจนส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับความร่วมมือจากบริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด โดยนายพนมพร เขตอนันต์ ผู้แทนบริษัทฯ มอบเอทานอล จำนวน 5,000 ลิตร มาเป็นส่วนผสม ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งเป้าการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% กว่า 20,000 ขวด ขนาด 50 มิลลิลิตร/ขวด และกว่า 1,000 ขวด ในขนาด 4 ลิตร/ขวด โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล