จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563" โดยนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมรับมอบเงินสด และสิ่งของต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา ห้างร้าน นักธุรกิจ มูลนิธิ ชมรม และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนำไปจัดซื้อสิ่งของรางวัลการออกสลากกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

     นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับเงินสด และสิ่งของต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคในครั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ และผู้ด้อยโอกาส ก็จะนำไปเป็นต้นทุนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆ และผู้ด้อยโอกาสในโอกาสต่อไป

พิมพ์