A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม 5 ส. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รณรงค์ ให้ความรู้ป้องกันไวรัสโควิด 19

   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 5 ส. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

โดยได้ให้ความรู้ ในการล้างมือให้สะอาด ถูกวิธี สวมหน้ากากอนามัย เช็ดทำความสะอาดอุปกร์ เครื่องเล่น เพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 หรือชื่อเดิมคือไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมกันนี้นักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้กล่าวเป็นภาษาจีน เพื่อส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้า และชาวอู่ฮั่น ประเทศจีน ด้วย

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล