A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญสั่งจองบูชา ถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร (เจ้าโสมพะมิตร) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก ในพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร งานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563

      นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ซึ่งวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วย และจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรมถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร (เจ้าโสมพะมิตร) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ การเชิดชูเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ และความเป็นสิริมงคลกับข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และอาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์

      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายตัวเป็นลูกหลานพระยาชัยสุนทร โดยสั่งจองบูชากาน้ำพร้อมเครื่องสักการะในราคาชุดละ 1,990 บาท ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ประสานงานนางณัฐวดี รอดภัย โทร. 084-7954011 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

พิมพ์ อีเมล