A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ กำชับร้านค้าให้จำกัดปริมาณการซื้อ

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจร้านขายยาในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ พบว่าร้านขายยาหลายแห่งไม่มีสินค้าจำหน่ายตั้งแต่เทศกาลตรุษจีนเป็นต้นมา มีเพียงบางร้านเท่านั้นที่ยังมีหน้ากากอนามัยอยู่บ้างแต่ก็มีจำนวนไม่มาก

    นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ขาดแคลนทั้งหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีจำหน่ายอยู่บ้าง โดยผู้จำหน่ายเองก็ได้จำกัดปริมาณการซื้อไม่เกินคนละ 5 ชิ้น ส่วนการแก้ปัญหาได้ขอร้องร้านค้าให้มีการจำกัดปริมาณในการจำหน่ายเพื่อให้สินค้าและกระจายกันอย่างทั่วถึง ส่วนของมาตรการของรัฐบาลขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการให้ทางจังหวัดต่างๆจัดหาร้านเพื่อที่จะเป็นผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาถูก ซึ่งได้ประสานกับกระทรวงแล้วอยู่ระหว่างการรอสินค้า

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล