มหกรรมเส็งกลองร่องคำ กาฬสินธุ์ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานสู่มหกรรมกลองอาเซียน ประจำปี 2563

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดงานมหกรรมเส็งกลองร่องคำ กาฬสินธุ์ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสานสู่มหกรรมกลองอาเซียน ประจำปี 2563 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563

 สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในการจัดงานในครั้งนี้มีพิธีรำบวงสรวงเจ้าปู่กุดลิง ที่บริเวณศาลเจ้าปู่กุดลิง ขบวนแห่งานมหกรรมกองเส็งร่องคำ การแสดงแข่งขันกองเส็งท่าแขก จากเมืองท่าแขก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การแข่งขันกลองแตร่จาก อำเภอพนมไพรและอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด การแสดงรำบวงสรวงของประชาชนในอำเภอร่องคำ การแสดงรำกลองเส็งสมัยโบราณ จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ การแสดงรำกลองยาวจากจังหวัดมหาสารคามและในตอนเย็นยังมีการแสดงละครประกอบ แสง สี เสียง บอกกล่าวเล่าขานตำนานฮ่อมคำ และรำวงย้อนยุคการกุศล
   ส่วนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ มีการแข่งขันแกว่งสะนูว่าว การแสดงการตีกลองยาวจังหวะโบราณ การแข่งขันกลองยาวประยุกต์ ระดับเยาวชน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ กิจกรรมพาแลงและการเดินแบบการกุศลชุดผ้าพื้นเมือง
   และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานก็มีการแข่งขันกลองยาวประยุกต์ ระดับประชาชนทั่วไป การแข่งขันคณะกลองตุ้มประยุกต์ การประกวดธิดากองเส็ง และปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีโปงลางจากโรงเรียนร่องคำ

"

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์