สมโภชน์ 175 ปี วัดกลางพระอารามหลวง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมประกาศยกวัดกลาง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

     (7 กุมภาพันธ์ 2563) ที่วัดกลาง พระอารามหลวง ได้มีพิธีบวงสรวงพระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำ เนื่องในโอกาสสมโภชน์ 175 ปี วัดกลาง พระอารามหลวง มีข้าราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อ่านประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดกลาง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521

      จากนั้น พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการ เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ,พระสุนทรธรรมประพุทธ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง , พระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเปิดป้ายวัดกลางพระอารามหลวง และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชน์ 175 ปี วัดกลางพระอารามหลวง
      วัดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 47 ถนนกาฬสินธุ์ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่ของวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2480 กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร เป็น เนื้อที่ภายในเขตวิสุงคามสีมา 3,200 ตารางวา ตามทะเบียนของกรรมการสงฆ์อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ ว่าวัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๗ วัดกลาง พระอารามหลวง เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย (หลวงพ่อองค์ดํา-ชุ่มเย็น) เป็นพระพุทธรูปมิ่งบ้าน มิ่งเมือง มิ่งมงคลของชาวกาฬสินธุ์ ปัจจุบันมีพระสุนทรธรรมประพุทธ์ รักษาราชการเจ้าอาวาส

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์