A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

จ.กาฬสินธุ์ เชิญร่วมบริจาคในวันรวมน้ำใจสู่กาชาดประจำปี 2563

            นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญส่วนราชการ ผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปเป็นรางวัลร้านมัจฉา ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563

            นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด" ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของจากส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนผู้ใจบุญ นำไปเป็นรางวัลในร้านมัจฉากาชาด ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)
            นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563 ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก จึงขอเชิญชวนภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ สมาคม ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ส่งมอบความรักให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยการร่วมบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของ ในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2563 เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาด ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

พิมพ์ อีเมล