A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

 กิจกรรมพระธาตุยาคูมินิมาราธอน 2563

  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งรายการพระธาตุยาคูมินิมาราธอน เส้นทางจากสวนสาธารณะหนองเรือไปยังบริเวณพระธาตุยาคู โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ,นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้กว่า 1600 คน 

ที่มา อำเภอกมลาไสย

พิมพ์ อีเมล