A- A A+
th Thai zh-CN Chinese (Simplified) en English ja Japanese lo Lao

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม 5 ส กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

            วันนี้ (31 ม.ค. 63) ที่โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" กิจกรรม 5 ส กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาให้กับคณะครู นักเรียน วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การใช้หน้ากากอนามัย การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

 

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

พิมพ์ อีเมล